Išleista nauja metodinė priemonė

Šiais metais Lietuvos meno terapijos asociacija išleido Šiaulių m. moterų krūtų patologijos asociacijos “Salvia” sukurtas pasakas, kurias redagavo
psichologė, soc.m. dr. Asta Vaitkevičienė ir sudėjo į metodinę priemonę “Kuriu pasaką”. Metodinės priemonės maketo ir dizaino autorė Lietuvos meno terapijos asociacijos pirmininkė Jolita Balčiauskienė. Knygelėje rasite pasakų suaugusioms moterims kūrimo metodiką, šešias mandalomis iliustruotas pasakas ir pabaigoje tris pasiūlymus savarankiškam kūrybiniam darbui. Knygelė yra nemokama. Ją galite rasti literatūros puslapyje, skiltyje “Knygos“.

Dėl termino meno terapija vartojimo

Lietuvos meno terapijos asociacija, gerbdama ir puoselėdama lietuvių kalbos tradicijas, 2014 m. kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją dėl termino meno terapija vartojimo. Asociacija gavo atsakymą iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kad taisyklingas termino vartojimas turėtų būti vienaskaitos forma meno terapija. Vienaskaitos formos terminas meno terapija oponuoja šiuo metu populiarėjančiam tiesioginiam anglų kalbos vertalui, turinčiam daugiskaitos formą – menų terapija. Lietuvių kalbos gramatinėse formose keletą rūšių apibendrinantys daiktavardžiai tokie, kaip: pienas, sviestas, duona, dailė, muzika – vartojami vienaskaitos forma. Niekam nešauna į galvą vadinti įvairias pieno rūšis daugiskaitos forma pienai arba įvairias muzikos rūšis daugiskaitos forma muzikos, sutampančia su kilmininko linksniu. Žodis menas yra daiktavardis, apibendrinantis įvairios kūrybos rezultatus, todėl taip pat turėtų būti vartojamas vienaskaitos forma. Sudėtiniuose terminuose daiktavardis menas turėtų būti vartojamas vienaskaitos forma, pavyzdžiui, meno terapija, bet ne menų terapija. Daugiskaitos formos terminas menų terapija yra tiesioginis vertalas iš anglų kalbos, kilęs dėl pirmųjų vertėjų klaidos. Anglų kalboje nėra atskiro žodžio vaizduojamajam menui apibrėžti. Anglų kalbos žodis art lietuvių kalboje turi atitikmenį dailė, o daugiskaitos formos arts atitikmuo lietuvių kalboje yra menas. Nežinodami šio subtilaus kalbinio skirtumo angliškų tekstų vertėjai nepaiso lietuvių kalbos žodžių menas ir dailė skirtumų, daro klaidą pavadindami iš anglų kalbos išverstuose tekstuose dailės terapiją – meno terapija. Analogišką klaidą daro pavadindami kitas meno terapijos rūšis daugiskaitos formos terminu menų terapija, vietoje meno terapija.