2010 metų rugpjūčio 20 dieną Šiauliuose, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete įvyko steigiamasis Lietuvos Meno terapijos asociacijos susirinkimas, kuriame 34 susirinkimo dalyviai pasirašė Steigimo sutartį, vienbalsiai balsavo už Lietuvos Meno terapijos asociacijos įsteigimą, patvirtino asociacijos įstatus, Etikos kodeksą, išrinko valdymo (Lietuvos Meno terapijos asociacijos Taryba), priežiūros (Lietuvos Meno terapijos asociacijos Etikos Komisija) ir kontrolės (Lietuvos Meno terapijos asociacijos Revizijos komisija) organus.


Lietuvos Meno terapijos asociacijos steigėjai po steigiamojo susirinkimo. 2010 08 20