Tarybos nariai

Pirmininkė Jolita Balčiauskienė
Mgr., dailininkė, pedagogė, dailės terapijos specialistė
Mob. +370 620 69450, el. paštas: jolita.balciauskiene@gmail.com

Pirmininkės pavaduotoja Asta Vaitkevičienė
Soc. m. dr., dailės terapijos specialistė
tel. +370 685 25992, el. paštas: menas885@gmail.com

Nijolė Bražienė
Soc. m. dr., pasakų terapijos specialistė

Virginija Babrauskė
Mgr., psichologė, biblioterapijos specialistė

Ilona Grinkevičienė
Mgr., socialinė pedagogė, vyr.mokytoja, dailės terapijos specialistė

Tarptautinių ryšių koordinatorė – Gintarė Janūnaitė
Mgr., socialinė pedagogė

Etikos komisijos nariai

Pirmininkė Elena Kasperavičienė
Mgr., dailininkė, pedagogė, dailės terapijos specialistė
El. p.: kaselena@gmail.com

Elena Jakubauskienė
Dailininkė, pedagogė, dailės terapijos specialistė

Aida Smalinskienė
Mgr., dailininkė, pedagogė, dailės terapijos specialistė

Joana Tėvelytė
Mgr., keramikė, pedagogė, dailės terapijos specialistė

Daiva Tumasonytė
Mgr., socialinė psichologė, dailės terapijos specialistė